180 Bilar i lager

Bonus Malus – Hållpunkter 2021

Så ändras skatteregler, förmånsvärden och miljöbonus under året.

Den 1 april 2021 höjs fordonsskatten för bensin- och dieselbilar. Samtidigt görs beräkningsmodellen för klimatbonus om. Det finns fördelar av att redan nu göra ett aktivt val inför din kommande bilaffär, det kommer gynna ditt bilbyte på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

De nya skattereglerna innebär:

  • Höjd fordonsskatt på bensin- och dieselmotorer
  • Sänkt bonus för laddhybrider med ca 10.000 kr i snitt
  • Höjd bonus för rena elbilar från 60.000 kr till 70.000 kr

1 januari 2021 – Nya regler avseende förmånsvärden

Nedsättningen av förmånsvärdet för el- och laddhybrider tas bort. Nedsättningen av el- och laddhybrider försvinner vilket innebär att förarna får ett ökat förmånsvärde med 833 kr per månad.

  • Nettokostnaden för en förare ökar med 416 kr per månad.
  • TCO:n stiger med 260 kr per månad på grund av ökade sociala avgifter.

Regeln för el- och laddhybrider om nedsättning till jämförbar bil är permanent och ligger kvar. Detta betyder att det även  fortsättningsvis kommer vara lägre förmånsvärden på elektrifierade bilar jämfört med bensin- och dieselbilar.

Förändring trädde i kraft 1 januari 2021 och omfattar alla el- och laddhybrider, även befintliga bilar som redan är i trafik.

1 april 2021 – Nya regler avseende fordonsskatt och klimatbonus

Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs, samtidigt som beräkningsmodellen för klimatbonus görs om.

Bonus

Gränsen för att bli berättigad en klimatbonus sänks från 70 gram CO2 till 60 gram. I praktiken innebär det att de största SUV–modellerna inte kommer erhålla en klimatbonus. Bonusen för rena elbilar höjs från 60.000 kr till 70.000 kr. Men laddhybrider kommer få en sänkt bonus med ca 10.000 kr i snitt.

Malus

Fordonsskatten höjs per gram, för alla gram över 90 gram, vilket ger något högre förmånsvärde och som i sin tur ger högre social avgift för företaget. Dessa regler gäller alla bilar som registreras efter 1 april 2021.

1 juli 2021 – Förslag på nya regler avseende förmånsvärden

Beräkningsmodellen för förmånsvärden görs om för att bättre spegla kostnaden att äga en bil privat.

Ett förslag är lagt om att höja alla förmånsvärden så att förmåns- och tjänstebilar blir lika dyra för förarna som om de skulle köpa en ny bil privat. Det pratas om att höja alla förmånsvärden med 25% vilket skulle motsvara kostnaden för att köra en privatleasing. Det kommer säkert bli en hel del diskussioner kring detta, men Miljöpartiets inställning är att detta ska genomföras och Finansdepartementet kommer att lägga fram förslaget till regeringen under våren 2021.

Om detta förslag går igenom så kommer reglerna att gälla alla bilar som registreras efter 1 juli 2021.

Vad är WLTP?

WLTP är en testmetod som mäter bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar från personbilar och lätta lastbilar. WLTP började tillämpas 2017 och ersätter de äldre NEDC-testerna. Från och med 2019 ska alla utsläppsvärden visas i WLTP för att bättre återspegla dagens körförhållanden och så att du lättare ska kunna jämföra olika bilmodeller med varandra.

WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure och har utvecklats med ambitionen att fungera som en global testcykel. Tack vare WLTP kommer du att kunna se förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bilmodell. På så sätt kan du som konsument jämföra bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp mellan olika bilmodeller över hela världen.

WLTP-testerna består av fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser. För vissa biltyper testas varje drivlinjekonfiguration för att visa på bilens ljusaste (mest ekonomiska) och tyngsta (minst ekonomiska) version.

Sammanfattningsvis kan man säga att WLTP visar personbilars och lätta lastbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på ett sätt som återspeglar verkliga körförhållanden. Det ger dig som konsument ett bättre verktyg för att jämföra mellan olika bilmodeller.

NECD och WLTP – Vad är skillnaden?

Fordonets prestanda eller faktiska bränsleförbrukning påverkas inte av om det är NEDC eller WLTP som används, dock kommer utsläppsvärdena skilja sig åt beroende på testmetod.

Tidigare har man använt sig av metoden NEDC (New European Driving Cycle) som utvecklades på 1980-talet för att mäta bilars utsläpp. På grund av teknisk utveckling, utbyggnad av infrastruktur och förändrade körmönster har NEDC blivit föråldrat och ersätts nu av WLTP.

Jämfört med det tidigare systemet NEDC innehåller WLTP-testerna bland annat kraftigare accelerationer, högre maxhastigheter och längre körtid. Den nya testmetoden återspeglar hur dagens bilar och trafikvillkor ser ut.

Uppgifterna om CO2-nivåer och bränsleförbrukning kommer sannolikt bli högre med WLTP då det nya protokollet är bättre på att återspegla verkliga körscenarier. Hur mycket detta varierar kan se olika ut för olika bilmodeller. Men även om värdena kan se högre ut med WLTP så fortsätter fordonsprestandan och bränsleförbrukningen att vara densamma.

Enkelt uttryckt så ger WLTP mer exakta (och högre) värden än NEDC, men det ändrar inte den faktiska prestandan eller förbrukningen för bilen.